KubicaPartners s.r.o.

Zastupujeme několik set poškozených klientů společnosti Energeticky Holding Malina a.s.

KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář
IČ: 03220885, DIČ: CZ03220885
sídlem O. Lysohorského 702, Frýdek-Místek, PSČ: 738 01
zapsaná v OR u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 59622
Nabídka právních služeb uvedena na : www.kubicapartners.cz
bankovní spojení: 123-4408800237/0100
Aktuální informace: www.PomocKlientumDiversityCapital.cz
Kontaktní email: diversitycapital@kubicapartners.cz
Kontaktní mobilní telefonní číslo: 705 849 974

CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ - klikněte ZDE

Publikováno: 07.06.2024

ÚPADEK DIVERSITY CAPITAL a.s.

Vážení klienti,

informujeme Vás tímto, že Městský soud v Praze rozhodl dne 7.6.2024 o úpadku společnosti Diversity Capital a.s.. Dnes tedy započal běh dvouměsíční propadné lhůty k podávání přihlášek Vašich pohledávek do insolvenčního řízení.

KONEC LHŮTY PRO PŘIHLÁŠKY POHLEDÁVEK JE STANOVEN NA 7.8.2024!!!

V uvedené lhůtě musí být Vaše přihláška pohledávky Městskému soudu v Praze doručena, jinak nemůžete být v insolvenčním řízení uspokojováni. V případě zájmu o využití našich právních služeb pokračujte dále na tento odkaz: (chci právní zastoupení). Připravíme a podáme za Vás přihlášku pohledávky a budeme Vás v celém řízení dále zastupovat.

S aktuálními podáními v insolvenčním rejstříku se můžete seznámit zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

Jsme připraveni dále hájit Vaše zájmy, když jsme vytvořili silnou věřitelskou skupinu, která bude bojovat za co nejvyšší uspokojení v rámci insolvenčního řízení.

Nyní budeme kompletovat podklady a postupně odesílat přihlášky pohledávek. Následně se začneme připravovat na účast na přezkumném jednání a schůzi věřitelů, která je nařízena na 19.9.2024 v 10hod. u Městského soudu v Praze.

Se svými klienty jsme stále v kontaktu a podáváme pravidelně informace o aktuálním stavu.

V případě dotazů se na nás neváhejte obrátit.

Tým KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Publikováno: 23.05.2024

Aktuální informace pro věřitele společnosti Diversity Capital a.s., IČO: 05099374

Vážení klienti,

dne 20.05.2024 proběhlo u Městského soudu v Praze další soudní jednání o insolvenčním návrhu podaném vůči Diversity Capital a.s., v rámci kterého bylo ukončeno dokazování ohledně zjištění úpadku dlužníka.

Pan soudce má za prokázané, že se dlužník nachází v úpadku, když vydání příslušného usnesení o úpadku dlužníka lze tedy očekávat v nejbližších dnech.

Od zveřejnění usnesení o zjištění úpadku v insolvenčním rejstříku začne plynout dvouměsíční lhůta k přihlášení pohledávek věřitelů. Přihlášku pohledávky je nutné v dané lhůtě doručit soudu na příslušném formuláři. Po marném uplynutí stanovené lhůty nebude možné očekávat uspokojení pohledávky v rámci insolvenčního řízení, a to ani částečně.

V případě zájmu o naše právní služby nás neváhejte kontaktovat viz (chci právní zastoupení) Zastupujeme již nyní silnou věřitelskou skupinu a budeme hájit Vaše zájmy ve snaze zajistit pro Vás co nejvyšší možné uspokojení Vaší pohledávky.

Informujeme, že dlužník je ve vztahu k soudu i předběžnému insolvenčnímu správci stále nesoučinný.

Dle soupisu majetkové podstaty DC se nachází v majetkové podstatě cca 912 milionů korun, avšak pouze cca 440 tisíc jsou finanční prostředky na účtech dlužníka, když zbývající část je v pohledávkách za dalšími společnostmi, přičemž jejich dobytnost je s otazníkem a bude záviset jak od dalšího postupu a vývoje insolvenčního řízení, tak i od bonity samotných poddlužníků.

S aktuálním stavem insolvenčního řízení se můžete seznámit také zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

Publikováno: 16.04.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení klienti,

informuje Vás tímto o aktuálním vývoji v rámci insolvenčního řízení dlužníka Diversity Capital a.s.

k dnešnímu dni i nadále nedošlo k vydání rozhodnutí, kterým by byl zjištěn úpadek dlužníka. Ze soupisu majetkové podstaty lze vyčíst majetek dlužníka ve více než 900.000.000,- Kč. Je však nutno dodat, že se jedná o aktiva převážně v pohledávkách za dalšími společnostmi.

Dle sdělení předběžného insolvenčního správce Dlužník i nadále neposkytuje předběžnému insolvenčnímu správci součinnost a nepředložil dokumentaci, kterou po něm správce požadoval.

Aktuálně je na 24.4.2024 nařízeno jednání o insolvenčním návrhu, kdy s ohledem na nečinnost dlužníka, očekáváme vydání usnesení o úpadku, kterým začne plynout lhůta k přihlášení pohledávek věřitelů. Samotná skutečnost, že dosud nedošlo ke zjištění dlužníkova úpadku, nebrání věřiteli přihlásit svoje nároky do insolvenčního řízení dlužníka už teď.

V případě zájmu o využití našich služeb viz (chci právní zastoupení).

S aktuálními podáními v insolvenčním rejstříku se můžete seznámit zde:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?details=14&id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

Jakmile budeme mít nové informace, budeme opět informovat.

Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář

Publikováno: 06.02.2024

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení klienti,

informuje Vás tímto o aktuálním vývoji v rámci insolvenčního řízení dlužníka Diversity Capital a.s..

Na den 31.1.2024 bylo nařízeno jednání týkající se rozhodnutí o insolvenčním návrhu, kterého jsme byli připraveni se v Praze účastnit. Předpokládali jsme, že na tomto jednání bude již rozhodnuto o úpadku dlužníka. Insolvenční soud však toto jednání z procesních důvodů odročil a zatím není nařízený nový termín (dlužníkovi aktuálně běží lhůta pro odvolání ohledně ustanovení opatrovníka, jež mu bylo s prodlením soudem doručováno).

Nyní musíme vyčkat nařízení nového termínu jednání a teprve poté bude s největší pravděpodobností rozhodnuto o úpadku, a začne běžet lhůta pro přihlašování pohledávek. Aktuálně nelze postup v řízení urychlit.

Předběžný insolvenční správce dál intenzivně zjišťuje rozsah majetkové podstaty. Jeho postup mu však značně ztěžuje dlužník, který je stále nesoučinný. Zatím jedinou významnou část majetku, kterou insolvenční správce dohledal, jsou pohledávky, které aktuálně vymáhá.

V případě Vašeho zájmu, se můžete seznámit s aktuálními podáními v insolvenčním rejstříku, a to na:

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?details=14&id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

Novým potencionálním klientům nabízíme právní služby – podání přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení. Veškeré informace naleznete v sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ . Neváhejte se na nás obrátit.

Jakmile budeme mít nové informace, budeme opět informovat.

V úctě

Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
Za AK KubicaPartners s.r.o., Advokátní kancelář

Publikováno: 20.11.2023

Sdělení o aktuálním stavu

Vážení,

rádi bychom Vás informovali o aktuálním stavu insolvenčního řízení u společnosti Diversity Capital a.s.

Dle rozhodnutí insolvenčního soudu, byla společnost Diversity Capital a.s. povinna do 3.11.2023 doložit podklady nezbytné pro insolvenční řízení (zejména seznamy majetku, pohledávek, zaměstnanců a vyjádření dlužníka). Protože tak dlužník neučinil s odůvodněním, že statutární orgán se ocitl v dlouhodobé zdravotní indispozici, soud ustanovil dlužníkovi opatrovníka. Zároveň soud odmítl dlužníkovu žádost o prominutí zmeškání lhůty.

Výše naznačené chování a postoj dlužníka vnímáme jako hru o čas a oddalování nevyhnutelného, tedy prohlášení úpadku společnosti Diversity Capital a.s.

Dle sdělení insolvenčního správce ze dne 13. listopadu 2023 (tj. soupis majetkové podstaty) disponuje společnost finanční likviditou ve výši pouze 330 513, 76 CZK. Z tohoto soupisu je rovněž zřejmé, že z účtu společnosti odešly přes dvě desítky plateb v úhrnné sumě 912 141 682, 58 CZK, přičemž jejich právní důvod není znám. Insolvenční správce již zahájil soudní řízení o vymáhání těchto plnění. K návrhu pana insolvenčního správce došlo také k vydání předběžného opatření, kdy dlužník není oprávněn nakládat s těmito pohledávkami.

Jelikož je dlužník dosud téměř nesoučinný, nejsou bohužel žádné bližší informace o stavu účetnictví dlužníka a případném dalším majetku.

Dovolujeme si Vás tímto upozornit, že je více než vhodné pořídit si záznam stávajícího zůstatku Vašeho účtu u dlužníka (alespoň fotkou obrazovky či prt.screen) pro případ, že by v budoucnu již nebylo možno do tohoto účtu vstoupit jako uživatel, ať už bude nastávající situace jakákoli.

Upozorňujeme, že do insolvenčního řízení musíte přihlásit i nesplatnou pohledávku! Lhůta pro podání přihlášek je 2 měsíce od rozhodnutí o úpadku. Tato lhůta zatím neběží, přihlášky pohledávek je však již možno podávat.

Pokud jste již našimi klienty, sledujte prosím tento web, kdy aktuální informace Vám jsou rovněž zasílány na sdělené e-maily.

Novým potencionálním klientům nabízíme právní služby – podání přihlášky pohledávky a zastupování v insolvenčním řízení. Veškeré informace naleznete v sekci CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ. Neváhejte se na nás obrátit.

Bližší informace o stavu insolvenčního řízení naleznete také na :

https://isir.justice.cz/isir/ueu/evidence_upadcu_detail.do?id=00F4F46442DB126AE06333F21FAC0447

V úctě.

Za tým KubicaPartners, Advokátní kancelář s.r.o.
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka
JUDr. Radim Kubica, advokát

Publikováno: 18.08.2023

Zahájení insolvenčního řízení

Vážení klienti,

dne 8.8. 2023 byl na společnost Diversity Capital a.s. podán insolvenční návrh.

V současnosti je řízení ve stavu před rozhodnutím o úpadku, přičemž předpokládáme, že o úpadku bude rozhodnuto v brzké době. Jakmile soud vydá usnesení o úpadku, musí všichni věřitelé, klienti Diversity Capital a.s., své pohledávky přihlásit v propadné lhůtě dvou měsíců.

Jako profesionál na poli insolvencí nabízíme zastoupení v celém insolvenčním řízení, od podání přihlášky po zastoupení na přezkumném jednání a schůzi věřitelů. Jsme připraveni na tomto jednání naše klienty zastupovat, tedy hlasovat a prosazovat jejich zájmy.

Již nyní zastupujeme větší skupinu věřitelů a věříme, že v jednotě je síla.
V zastoupení naší klientky jsme již podali i návrh, aby se tato stala členem prozatímního věřitelského orgánu, kde budeme řádně hájit zájmy všech věřitelů.

Advokát naší kanceláře, pan JUDr. Radim Kubica, MBA je současně i insolvenčním správcem, a tedy problematika insolvenčního řízení mu není vůbec cizí. V rámci insolvenčního řízení dlužníka Growing Way, zastupuje naše kancelář více než 1700 věřitelů a JUDr. Kubica je v zastoupení klienta předsedou věřitelského výboru, dalších více než 200 věřitelů naše kancelář zastupuje v insolvenčním řízení Energetický Holding Malina a.s. V současné chvíli řešíme zastupování také v kauzách společnosti ze skupiny Premiot a také společností Concord Financial Holding a.s. a Concord Financial Invest s.r.o. Máme tedy v rámci kanceláře bohaté zkušenosti a také kapacitu zastupovat klienty hromadně a ve velkém množství. 

V případě zájmu o naše právní zastoupení, se na nás neváhejte obrátit.

Klikněte zde: CHCI PRÁVNÍ ZASTOUPENÍ

V úctě

za Tým KubicaPartners s.r.o. Advokátní kancelář
JUDr. Radim Kubica, MBA, advokát
Mgr. Lucie Ocelíková, spolupracující advokátka

KubicaPartners s.r.o.

Jsme tým profesionálů z oborů práva a ekonomie. Znát právo pro nás neznamená pouhé memorování slov zákonů. Jde především o umění a odvahu využít sílu a moc, jež právo nabízí pro řešení situací, ve kterých se nacházíte.

Členové našeho týmu se specializují na jednotlivé oblasti práva, v nichž patří k těm nejlepším. Velikost našeho týmu nám umožňuje pokrýt celou škálu odvětví právního řádu ČR.

Máme za sebou tisíce zhotovených smluv, vyhraných soudních sporů a úspěšných jednání. Naší přidanou hodnotou je zejména schopnost kreativně a komplexně navrhnout více postupů vedoucích k realizaci vašich záměrů.

Můžete nás kontaktovat, najdeme řešení i pro vás.

Jak vám můžeme pomoci?

Praktikujeme právo již od roku 1998

Rodinné právo

Rozvod, výživné, vypořádání

Smluvní agenda

Kupní, darovací smlouvy

Směnky

Biancosměnky, eliminace žalob

Ústavní právo

Ochrana základních práv

GDPR

Ochrana osobních údajů

Firemní právo

Korporace, společnosti, družstva

Rychlý kontakt

Zavolejte nám 705 849 974 nebo vyplňte formulář.

V případě dotazů nás neváhejte kontaktovat. Ozveme se při nejbližší možné příležitosti. Vzhledem k počtu poškozených klientů může být odezva delší než obvykle.